Kunnskapsleker

Det å kunne la barn bruke sin fantasi ,kreativitet og utvikle
sine kunnskaper er viktig.Våre kunnskaps leker er til for det.